ΒΑΛΑΝΤΗΣ “ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ”

“Αυτή  τη φορά”…. Μας τραγουδάει ο Βαλάντης .
Η δυναμική του ερμηνεια,δίνει άλλο νόημα στα τραγούδια 
και μας ταξιδεύει ακόμα πιο μακριά…